logo nokia-tuning.net
Nokia model type list overview

Order by: Model | Type

Nokia 33 Terminal
?
Nokia 7620
?
Nokia 8587
?
Nokia 8877
?
Nokia N810 WiMAX
?
Nokia Cityman
CD60HP
Nokia D211
DTE-1
Nokia C110 WLAN Card
DTN-10
Nokia C111 WLAN Card
DTN-11
Nokia 32 Terminal
DTX-3
Nokia Music Player
HDR-1
Nokia Talkman ?
HSN-2(D)
Nokia Talkman ?
HSN-4
Nokia 720
HSN-5(KP)
Nokia 3610
NAM-1
Nokia 2100
NAM-2
Nokia 3300
NEM-1
Nokia 3300a
NEM-2
Nokia N-Gage
NEM-4
Nokia 252N
NHA-3SA
Nokia 918
NHA-5(NA)
Nokia 918P
NHA-5(NA)
Nokia 2190
NHB-2(NB)
Nokia 2120
NHC-1(X)
Nokia 2160i
NHC-4(HE)
Nokia 2160
NHC-4(NE)
Nokia 2120 Plus
NHC-4(NX)
Nokia 2180
NHD-4(X)
Nokia 2110
NHE-1(NX)
Nokia 1011
NHE-2
Nokia 2010
NHE-3(DN)
Nokia 2148i
NHE-4
Nokia 2148i
NHE-4(AX)
Nokia 2114
NHE-4(NC)
Nokia 2110i
NHE-4(NX)
Nokia 2118
NHE-4(NY)
Nokia 1610
NHE-5(NX)
Nokia 1631
NHE-5(SA)
Nokia 1611
NHE-5(SX)
Nokia 8110i
NHE-6(BM)
Nokia 8110
NHE-6(BX)
Nokia 3110
NHE-8
Nokia 3110 Plus
NHE-8(BX)
Nokia 3810
NHE-9
Nokia 2148
NHK-1
Nokia 2140
NHK-1(XA)
Nokia 2040
NHK-3
Nokia 1630
NHK-5(NA)
Nokia 1620
NHK-5(NX)
Nokia 1630
NHK-5(NX)
Nokia 1620
NHK-5(NY)
Nokia 8148
NHK-6
Nokia 8148 (nk502)
NHK-6
Nokia 8146
NHK-6(NX)
Nokia nk502
NHK-6(RY)
Nokia 8148i
NHK-6(V)
Nokia 6600
NHL-10
Nokia 6620
NHL-12
Nokia 6810
NHL-2
Nokia 7650
NHL-2(NA)
Nokia 7210
NHL-4
Nokia 6610
NHL-4(U)
Nokia 7250
NHL-4J
Nokia 7250i
NHL-4JX
Nokia 6800
NHL-6
Nokia 3650
NHL-8
Nokia 3660
NHL-8X
Nokia 6820
NHL-9
Nokia 6650
NHM-1
Nokia 3600
NHM-10
Nokia 3620
NHM-10(X)
Nokia 3410
NHM-2
Nokia 6250
NHM-3
Nokia 8910
NHM-4
Nokia 8910i
NHM-4(NX)
Nokia 3310
NHM-5(NX)
Nokia 3315
NHM-5(NY)
Nokia 3330
NHM-6(NX)
Nokia 6500
NHM-7
Nokia 8310
NHM-7
Nokia 3510
NHM-8(NX)
Nokia 3350
NHM-9(NX)
Nokia 2170
NHP-4
Nokia 609
NHX-2(ND)
Nokia 909
NHX-2(ND)
Nokia RinGo
NHX-2(NE)
Nokia RinGo 2
NHX-4
Nokia RinGo 3
NHX-7(T)
Nokia 505
NHX-8
Nokia 1220
NKC-1
Nokia 1220 Phase 2
NKC-1(X)
Nokia 1260
NKW-1
Nokia 1261
NKW-1(C)
Nokia 1260 Phase 2
NKW-1(X)
Nokia 6050
NME-1
Nokia 6081
NME-2(A)
Nokia 6081
NME-2(E)
Nokia 6080
NME-2(X)
Nokia 6090
NME-3
Nokia 6651
NMM-1
Nokia 7600
NMM-3
Nokia 3395
NPB-1(BB)
Nokia 3390
NPB-1(NB)
Nokia 3391
NPB-1(NB)
Nokia 3390b
NPB-1(RB)
Nokia 3320
NPC-1
Nokia 3360
NPC-1
Nokia 3321
NPC-1(BG)
Nokia 3585
NPD-1(AW)
Nokia 3570
NPD-1(FW)
Nokia 3595i
NPD-4(AW)
Nokia 6210
NPE-3
Nokia 6310
NPE-4
Nokia 6385
NPH-2(AX)
Nokia 6370
NPH-2(FX)
Nokia 6310i
NPL-1
Nokia 6100
NPL-2
Nokia 6200
NPL-3
Nokia 5140b
NPL-4
Nokia 5140
NPL-5
Nokia 3595
NPM-10
Nokia 6010
NPM-10
Nokia 3595
NPM-10(X)
Nokia 6010
NPM-10(X)
Nokia 6340
NPM-2
Nokia 5510
NPM-5
Nokia 6510
NPM-5/9
Nokia 5100
NPM-6
Nokia 5100
NPM-6(X)
Nokia 3361
NPW-1(PA)
Nokia 6360
NPW-2
Nokia 8265
NPW-3
Nokia 8265i
NPW-3(W)
Nokia 5190
NSB-1
Nokia 6190
NSB-3
Nokia 7190
NSB-5
Nokia 8890
NSB-6(NY)
Nokia 8290
NSB-7
Nokia 8390
NSB-8
Nokia 6800a
NSB-9
Nokia 5120
NSC-1
Nokia 5125
NSC-1
Nokia 6120
NSC-3
Nokia 6120i
NSC-3
Nokia 5185
NSD-1(A)
Nokia 5185i
NSD-1(AW)
Nokia 5170
NSD-1(F)
Nokia 5170i
NSD-1(FW)
Nokia 5180
NSD-1(G)
Nokia 3280
NSD-1(GW)
Nokia 5180i
NSD-1(GW)
Nokia 3285
NSD-1A
Nokia 6185
NSD-3
Nokia 6185i
NSD-3(AW)
Nokia 6188
NSD-3(AX)
Nokia 6180
NSD-3(GW)
Nokia 8270
NSD-5(FX)
Nokia 5110
NSE-1(NX)
Nokia 5110i
NSE-1(NY)
Nokia 5110i APAC
NSE-2(NY)
Nokia 6110
NSE-3(NX)
Nokia 7110
NSE-5(NX)
Nokia 8810
NSE-6(NX)
Nokia 3210
NSE-8
Nokia 3210a
NSE-9
Nokia 5130
NSK-1(NX)
Nokia 6138
NSK-3
Nokia 6130
NSK-3(NY)
Nokia 6150
NSM-1(NY)
Nokia 8850
NSM-2(NX)
Nokia 8210
NSM-3
Nokia 8250
NSM-3D
Nokia 8855
NSM-4
Nokia 5210
NSM-5
Nokia 6590
NSM-9
Nokia 6590i
NSM-9
Nokia 5160
NSW-1
Nokia 6160
NSW-1(NY)
Nokia 6162
NSW-3(AF)
Nokia 6161
NSW-3(ND)
Nokia 8260
NSW-4
Nokia 8260
NSW-4(DX)
Nokia 7160
NSW-5
Nokia 8860
NSW-6
Nokia CardPhone 2.0
PM-1
Nokia Observation Cam
PT-2
Nokia Remote Camera
PT-6
Nokia 9500 Communicator
RA-2
Nokia 9500b Communicator
RA-3
Nokia 9300b
RA-4
Nokia E90-1 Communicator
RA-6
Nokia E90-? Communicator
RA-7
Nokia 9300i
RA-8
Nokia 9290 Communicator
RAB-3(N)
Nokia 9000il
RAB-4(NX)
Nokia 9000
RAE-1(N)
Nokia 9110
RAE-2
Nokia 9110i
RAE-2i
Nokia 9210 Communicator
RAE-3(N)
Nokia 9210c Communicator
RAE-3(N)
Nokia 9000i
RAE-4
Nokia 9210i Communicator
RAE-5(N)
Nokia 9300
RAE-6
Nokia 7700
RAL-2
Nokia 8280
RH-10
Nokia 8280i
RH-10
Nokia 1200
RH-100
Nokia 1265
RH-103
Nokia 1325
RH-104
Nokia 1208
RH-105
Nokia 1208b
RH-106
Nokia 1202-2b
RH-113
Nokia 6230
RH-12
Nokia 6340i
RH-13
Nokia 3560
RH-14
Nokia 2280
RH-17
Nokia 2280 no R-UIM
RH-17(NA)
Nokia 2280 with R-UIM
RH-17(R)
Nokia 1100
RH-18
Nokia 3100
RH-19
Nokia 3120
RH-19
Nokia 6220
RH-20
Nokia 3520
RH-21
Nokia 7200
RH-23
Nokia 6560
RH-25
Nokia 6820b
RH-26
Nokia 6820i
RH-26
Nokia 6225
RH-27
Nokia 6225i
RH-27
Nokia 6230b
RH-28
Nokia N-Gage QD
RH-29
Nokia 2285
RH-3
Nokia 2275
RH-3(DNG)
Nokia 2270
RH-3(P)
Nokia 2272
RH-3(P)
Nokia 3200
RH-30
Nokia 2505
RH-307
Nokia 6585
RH-34
Nokia 1100b
RH-36
Nokia 1100b
RH-36(x)
Nokia 3220
RH-37
Nokia 1100
RH-38
Nokia 1108
RH-38
Nokia 2260
RH-39
Nokia 6108
RH-4
Nokia 2220
RH-40
Nokia 2260
RH-41
Nokia 2220
RH-42
Nokia 3586
RH-44
Nokia 3586i
RH-44
Nokia 3587
RH-44
Nokia 3587i
RH-44
Nokia 3588i
RH-44
Nokia 3589i
RH-44
Nokia 3105
RH-46
Nokia N-Gage QD
RH-47
Nokia 3220b
RH-49
Nokia 3120b
RH-50
Nokia 7610b
RH-52
Nokia 2650
RH-53
Nokia 2652
RH-53
Nokia 2651
RH-54
Nokia 6015
RH-55
Nokia 6015i
RH-55
Nokia 6016i
RH-55
Nokia 6019i
RH-55
Nokia 2112
RH-57
Nokia 6011i
RH-58
Nokia 2600
RH-59
Nokia 3108
RH-6
Nokia 2600a
RH-60
Nokia 3125
RH-61
Nokia 1600
RH-64
Nokia 1600b
RH-65
Nokia 2115i
RH-66
Nokia 2116i
RH-66
Nokia 6670
RH-67
Nokia 6670b
RH-68
Nokia 1110b
RH-69
Nokia 1110
RH-70
Nokia 2125i
RH-71
Nokia 2126i
RH-71
Nokia 2128i
RH-71
Nokia 3128
RH-72
Nokia 3129
RH-72
Nokia 6060
RH-73
Nokia 6061
RH-74
Nokia 1101
RH-75
Nokia 2118
RH-77
Nokia 1255
RH-79
Nokia 3530
RH-8
Nokia 2610
RH-86
Nokia 2610b
RH-87
Nokia 3510i
RH-9
Nokia 1112b
RH-92
Nokia 1110i
RH-93
Nokia 1112
RH-93
Nokia 1112i
RH-94
Nokia 1112b
RH-95
Nokia 1315
RH-96
Nokia 6630
RM-1
Nokia E70-1
RM-10
Nokia N92-1
RM-100
Nokia N92-2
RM-101
Nokia 5140i
RM-104
Nokia 6136
RM-106
Nokia 6631 (NM850iG)
RM-109
Nokia 3205
RM-11
Nokia 3205i
RM-11
Nokia 7380
RM-111
Nokia N71-5
RM-112
Nokia 6131
RM-115
Nokia 6133
RM-115
Nokia 7710
RM-12
Nokia 2355
RM-121
Nokia 6110n-1 Navigator
RM-122
Nokia 6233b
RM-123
Nokia 6234
RM-123
Nokia 2855
RM-124
Nokia 2855i
RM-124
Nokia 6165
RM-125
Nokia 6165i
RM-125
Nokia 6126
RM-126
Nokia 6133b
RM-126
Nokia 6126h
RM-126(H)
Nokia 6133h
RM-126(H)
Nokia 7360
RM-127
Nokia N75-3
RM-128
Nokia 8800
RM-13
Nokia N73-5
RM-132
Nokia N73-1
RM-133
Nokia N76-1
RM-135
Nokia 6708
RM-139
Nokia 7280
RM-14
Nokia 7390
RM-140
Nokia 6233
RM-145
Nokia 5300 XpressMusic
RM-146
Nokia 5300b XpressMusic
RM-147
Nokia N76-5
RM-149
Nokia N93-5
RM-153
Nokia 6275
RM-154
Nokia 2362
RM-155
Nokia 2365i
RM-155
Nokia 2366i
RM-155
Nokia 2367i
RM-155
Nokia N93i-1
RM-156
Nokia N93i-5
RM-157
Nokia N91-5
RM-158
Nokia N91-6
RM-158
Nokia N95-1
RM-159
Nokia N95-3 NAM
RM-160
Nokia 6103
RM-161
Nokia 6103b
RM-162
Nokia 6102i
RM-162(X)
Nokia 8600d Luna
RM-164
Nokia 8800d Sirocco Edition
RM-165
Nokia 5070
RM-166
Nokia 6070
RM-166
Nokia 6080
RM-166
Nokia 5070b
RM-167
Nokia 6070b
RM-167
Nokia 6080b
RM-167
Nokia 7260
RM-17
Nokia E50-1
RM-170
Nokia E50-2
RM-171
Nokia 6133
RM-173
Nokia 5200 XpressMusic
RM-174
Nokia 6290
RM-176
Nokia 6125
RM-178
Nokia N81-1 8GB
RM-179
Nokia 6638
RM-18
Nokia N72-5
RM-180
Nokia 5200b
RM-181
Nokia 6110n-5 Navigator
RM-186
Nokia 5710 XpressMusic
RM-187
Nokia 2310
RM-189
Nokia 6255
RM-19
Nokia 6255i
RM-19
Nokia 6256
RM-19
Nokia 6256i
RM-19
Nokia 2865
RM-193
Nokia 2865i
RM-193
Nokia N77-1
RM-194
Nokia N77-2
RM-195
Nokia 6085
RM-198
Nokia 6085h
RM-198(H)
Nokia 6136b
RM-199
Nokia 6012
RM-20
Nokia 6151
RM-200
Nokia 6263
RM-207
Nokia E65-1
RM-208
Nokia 7373
RM-209
Nokia 6267
RM-210
Nokia 6066
RM-211
Nokia 6215i
RM-214
Nokia 6315i
RM-215
Nokia 6131 NFC
RM-216V
Nokia 6300
RM-217
Nokia 6088
RM-218
Nokia 7088
RM-219
Nokia 6300b
RM-222
Nokia N81-3
RM-223
Nokia 6030b
RM-225
Nokia E61i-1
RM-227
Nokia 6030
RM-229
Nokia 5700 XpressMusic
RM-230
Nokia 8800e-1 Arte
RM-233
Nokia N78-1
RM-235
Nokia N78-5
RM-236
Nokia 3110c Classic
RM-237
Nokia E70-2
RM-24
Nokia 6500s Slide
RM-240
Nokia 5610d-1 XpressMusic
RM-242
Nokia 6120c-1 Classic
RM-243
Nokia E51-1
RM-244
Nokia N95-5
RM-245
Nokia N96-1
RM-247
Nokia 7500 Prism
RM-249
Nokia 6260
RM-25
Nokia 7500b Prism
RM-250
Nokia N81-5
RM-256
Nokia 3555c Classic
RM-257
Nokia 3555cb Classic
RM-257
Nokia 2760 Europe/Asia
RM-258
Nokia 2760 Americas
RM-259
Nokia 6086
RM-260
Nokia 7900d-1 Prism
RM-264
Nokia 6500c Classic
RM-265
Nokia 6288
RM-268
Nokia N81-6
RM-269
Nokia 3555
RM-270
Nokia 6555
RM-271
Nokia 3500c Classic
RM-272
Nokia 3500cb Classic
RM-273
Nokia 3109c Classic
RM-274
Nokia 3109cb Classic
RM-275
Nokia 6555c Classic
RM-276
Nokia 6556c Classic
RM-276
Nokia 6500s-5 Slide
RM-278
Nokia 5610d-5 XpressMusic
RM-279
Nokia 6260b
RM-29
Nokia 2626
RM-291
Nokia 2660 Europe/Asia
RM-292
Nokia 2660
RM-293
Nokia 2660 Americas
RM-293
Nokia E61i-2
RM-294
Nokia N96-5
RM-297
Nokia 2630 Europe/Asia
RM-298
Nokia 2630 Americas
RM-299
Nokia 6020
RM-30
Nokia 5700b XpressMusic
RM-302
Nokia 5310 XpressMusic
RM-303
Nokia 5310b XpressMusic
RM-304
Nokia 1650
RM-305
Nokia 1650b
RM-306
Nokia 6121c Classic
RM-308
Nokia NM705i (DoCoMo)
RM-309
Nokia 6020b
RM-31
Nokia 6120c-5 Classic
RM-310
Nokia N82-1
RM-313
Nokia N82-5
RM-314
Nokia N95-2 8GB
RM-320
Nokia N95-6
RM-321
Nokia 6301
RM-322
Nokia 6301b
RM-323
Nokia 6650H T-Mobile
RM-324
Nokia 6600f-1 Fold
RM-325
Nokia 6220c-1 Classic
RM-328
Nokia 8801
RM-33
Nokia N85-1
RM-333
Nokia N85-3
RM-334
Nokia N85-5
RM-335
Nokia 6300i
RM-337
Nokia 7280b
RM-34
Nokia 2600c Classic
RM-340
Nokia 2600c-2 Classic
RM-340
Nokia 2600c-2b Classic
RM-341
Nokia N78-3
RM-342
Nokia E66-1
RM-343
Nokia E66-2
RM-345
Nokia E71-1
RM-346
Nokia N79-1
RM-348
Nokia N79-3
RM-349
Nokia N79-5
RM-350
Nokia 5710b XpressMusic
RM-351
Nokia 3600s Slide
RM-352
Nokia 7610s Supernova
RM-354
Nokia 7610sb Supernova
RM-355
Nokia 5800d-1 XpressMusic
RM-356
Nokia E71-2
RM-357
Nokia 6680
RM-36
Nokia 5000d-2
RM-362
Nokia 5000d-2b
RM-363
Nokia 3120c-1 Classic
RM-364
Nokia 6210s-1 Navigator
RM-367
Nokia 6610i
RM-37
Nokia 7310cb Supernova
RM-378
Nokia 7310c Supernova
RM-379
Nokia 3250
RM-38
Nokia 3608
RM-385
Nokia 6210s Navigator
RM-386
Nokia 6220c Classic
RM-387
Nokia 2670h
RM-391
Nokia 2680s Slide
RM-392
Nokia 1680c Classic
RM-394
Nokia 1680c-2b Classic
RM-395
Nokia 6212c Classic
RM-396
Nokia 6500c-5 Classic
RM-397
Nokia 7510a Supernova
RM-398
Nokia 7510 Supernova
RM-399
Nokia 2300
RM-4
Nokia E71-3
RM-407
Nokia 6210s-1c Navigator
RM-408
Nokia 5320d-1 XpressMusic
RM-409
Nokia 3155
RM-41
Nokia 3155i
RM-41
Nokia 5220b XpressMusic
RM-410
Nokia 5220 XpressMusic
RM-411
Nokia 6600s-1c Slide
RM-414
Nokia 5320? XpressMusic
RM-416
Nokia 5320d-1b XpressMusic
RM-417
Nokia 6210s-1b Navigator
RM-419
Nokia N90-1
RM-42
Nokia E66-3
RM-420
Nokia N95-4 8GB NAM
RM-421
Nokia 6124 Vodafone
RM-422
Nokia E51-2
RM-426
Nokia 3610a Fold
RM-429
Nokia N91-1
RM-43
Nokia N91-2
RM-43
Nokia 1508i
RM-430
Nokia 7210c Supernova
RM-436
Nokia E71-5
RM-462
Nokia 6170
RM-47
Nokia N96-3
RM-472
Nokia 6170b
RM-48
Nokia E60-1
RM-49
Nokia 2300b
RM-5
Nokia 2680s-2b Slide
RM-500
Nokia 3230
RM-51
Nokia 7610
RM-51
Nokia N93-1
RM-55
Nokia 6270
RM-56
Nokia 6681
RM-57
Nokia 6682
RM-58
Nokia 6155
RM-59
Nokia 6155i
RM-59
Nokia 6156i
RM-59
Nokia 6235
RM-60
Nokia 6235i
RM-60
Nokia 6236i
RM-60
Nokia 3152
RM-61
Nokia 6265
RM-66
Nokia 6265i
RM-66
Nokia 6268
RM-66
Nokia N71-1
RM-67
Nokia 6822b
RM-68
Nokia 6822a
RM-69
Nokia 7370
RM-70
Nokia 6230i
RM-72
Nokia 6030
RM-74
Nokia 6030b
RM-75
Nokia 6101
RM-76
Nokia 6102
RM-76
Nokia 6101b
RM-77
Nokia 6102b
RM-77
Nokia 6101h
RM-77(H)
Nokia 6102h
RM-77(XH)
Nokia 6280
RM-78
Nokia 6288
RM-78
Nokia 6282
RM-79
Nokia 7270
RM-8
Nokia 6111
RM-82
Nokia 6112
RM-82
Nokia N70-1
RM-84
Nokia 5500d Sport
RM-86
Nokia 5500
RM-87
Nokia E62-1
RM-88
Nokia E62-1
RM-88A
Nokia E61-1
RM-89
Nokia 7270b
RM-9
Nokia N80-3
RM-91
Nokia N80-1
RM-92
Nokia 6021
RM-94
Nokia 6152
RM-96
Nokia 2255
RM-97
Nokia 6060v
RM-97
Nokia 6135
RM-98
Nokia 1200
RM-99
Nokia N70-5
RM-99
Nokia 8208
RM-???
Nokia CardPhone 1.0
RPE-1
Nokia 3590
RPM-8
Nokia 6011
RTE-2(RH)
Nokia 6091
RTE-3(RU)
Nokia 616 Car Kit
RV-1
Nokia Kaleidoscop 1
RX-11
Nokia 12 GSM Modul
RX-2
Nokia 12i GSM Modul
RX-2
Nokia Medallion 1
RX-3
Nokia N800
RX-34
Nokia Medaillon 2
RX-4
Nokia N810
RX-44
Nokia 12A GSM Modul
RX-9
Nokia Digital Pen
SU-1(B)
Nokia 770 Internet Tablet
SU-18
Nokia Image Viewer
SU-2
Nokia Image Frame
SU-4
Nokia Image Viewer
SU-5
Nokia Image Frame
SU-7
Nokia Wireless Keyboard
SU-8(W)
Nokia 610 Car Kit
TFE-4
Nokia 810 Car Kit
TFE-4(R)
Nokia 11
TFF-3
Nokia 550
THF-10(P)
Nokia 540
THF-11(P)
Nokia 650
THF-12
Nokia 640
THF-13
Nokia 150
THF-2(P)
Nokia 250
THF-51(P)
Nokia 350
THF-6(P)
Nokia 440
THF-8(P)
Nokia 450
THF-9(P)
Nokia 232
THX-41
Nokia 232NA
THX-41(S)
Nokia 121
THX-7(AT)
Nokia 100
THX-9(L)
Nokia 22 Terminal
TME-1
Nokia 20 Terminal
TME-2
Nokia 30 Terminal
TME-3
Nokia 31 Terminal
TME-4
Nokia Talkman 620
TMF-1(P)
Nokia Talkman
TMF-3(FP)
Nokia 720
TMF-4(SP)